Privacy.VoiceMessagesPremiumCaption

Subscribe to Telegram Premium to restrict who can send you voice or video messages.

**[What is Telegram Premium?]()**
118
Applied
Претплатите се на Telegram Premium да бисте ограничили ко вам може слати гласовне и видео поруке.

**[Шта је Telegram Premium?]()**
131/118
Fair Dog, Feb 6 at 16:42