PrivacyLastSeenPremiumInfo

If you subscribe to Premium, you will see other users’ last seen and read time even if you hid yours from them (unless they specifically restricted it).
152
Applied
Ако се претплатите на Telegram Premium, и даље ћете видети време последње активности и време читања других корисника чак и ако сте своје сакрили од њих (осим ако су то изричито ограничили).
189/152
Fair Dog, Feb 7 at 04:29