Supergroup.Convert.Description

**In supergroups:**

• New members can see the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can pin important messagesadd a description to the group
• Creator can set a public link for the group
Legacy string. Not used in the current version of the app.
207
Applied
**Süper gruplarda:**

• Yeni üyeler, mesajın tamamını görebilir
• Silinen mesajlar, tüm üyeler için kaybolacak
• Yöneticiler, gruba bir açıklama ekleyebilir
• Oluşturucu, grup için herkese açık bir bağlantı ayarlayabilir
220/207
Ali Demirtaş, Dec 22, 2018 at 20:19
Applied
**Süper gruplarda:**

• Yeni üyeler, mesajın tamamınıtüm mesaj geçmişini görebilir
• Silinen mesajlailetiler, tüm üyeler için kaybolacak
• Yöneticiler, grubaönemli mesajları sabitleyebilir
• Kurucu, grup için herkese açık
bir açıklama ekleyebilir
• Oluşturucu, grup için herkese açık bir
bağlantı ayarlayabilir
220/207
Canpolat Dinçaslan, Dec 11, 2018 at 19:18
Applied
**Süper gruplarda:**

• Yeni üyeler, mesajın tamamınıtüm mesaj geçmişini görebilir
• Silinen mesajlar, tüm üyeler için kaybolacakur
• Yöneticiler, grubaönemli mesajları sabitleyebilir
• Kurucu, grup için herkese açık
bir açıklama ekleyebilir
• Oluşturucu, grup için herkese açık bir
bağlantı ayarlayabilir
218/207
Ali Demirtaş, Dec 11, 2018 at 19:31