ProxySettings.QR.Text

You or your friendUsers can add this proxy by scanning thise code with phone or in-apptheir camera.
64
Applied
Siz veya arkadaşlarınız bu kodu telefonla ya da uygulama içi kamerayla tarayarak bu vekil sunucuyu ekleyebilir.
111/64
Ali Demirtaş, May 8, 2019 at 08:41