AreYouSureLogout

Are you sure you want to log out?

Note that yThis will cancel all your Secret Chats.

Y
ou can seamlesslyuse Telegram on all your devices at once and use Telegram on all your devices at once.

Remember, logging out kills all your Secret Chats
several accounts in the same app.
166
Applied
Haqiqatan ham hisobdan chiqmoqchimisiz?

Bunda barcha maxfiy chatlaringiz bekor qilinadi.

Telegramdan barcha qurilmalaringizda bir vaqtda va bitta ilovada bir nechta hisobdan foydalanishingiz mumkin.
200/166
Olim Abduvokhidov, Jan 6 at 19:11
Applied
Haqiqatan ham hisobdan chiqmoqchimisiz?

Bun
chiqib ketishni istaysizmi?

Unutmang, siz bir vaqtning o'zi
da barcha maxfiy chatlaringiz bekor qilinadi.

qurilmalarda Telegramdan muammosiz foydalanishingiz mumkin.

Yodda tuting, chiqib ketish
barcha qurilmalaringizda bir vaqtda va bitta ilovada bir nechta hisobdan foydalanishingiz mumkinMaxfiy Suhbatlarni yakunlaydi.
211/166
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:55