CustomCallInfo

These users will or will not be able to call you regardless of the settings above.
82
Applied
Bu foydalanuvchilar yuqoridagi sozlamalardan istisno holatda sizga chaqiruvni amalga oshira olishlari yoki amalga oshira olmasliklari mumkin.
141/82
Olim Abduvokhidov, Apr 16, 2020 at 06:40
Applied
Bu foydalanuvchilar yuqoridagi sozlamalardan istisno holatda sizga chaqiruvni amalga oshirqo'ng'iroq qila olishlari yoki amalga oshirqila olmasliklari mumkin.
123/82
1
Muhammad Ya'qub, Dec 11, 2018 at 20:53