CancelAccountResetInfo

GeneralCritical
Somebody with access to your phone number **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
312
Applied
Sizning **%1$s** telefon raqamingizni biladigan kimdir Telegram hisobingizni oʻchirib tashlashni va 2 bosqichli tekshiruvni asliga qaytarishni soʻradi.

Agar bu siz boʻlmasangiz, biz hozirgina telefon raqamingizga SMS orqali yuborgan kodni kiriting.
249/312
Olim Abduvokhidov, Apr 7, 2020 at 14:57
Applied
Sizning **%1$s** telefon raqamingizni biladigan kimdirdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan biron-bir shaxs sizning Telegram hisobingizni oʻchirib tashlashni vprofilingizni o'chirib yuborish hamda 2 bosqichli tekshiruvni asliga qaytarishni soʻraasdiqdan o'tish parolini o'zgartirish uchun so'rov yubordi.

Agar bu siz boʻlmasangiz, biz'lmasangiz, sizga hozirgina telefon raqamingizga SMS xabari orqali yuborilgan kodni kiriting.
307/312
2
Quvonchbek Rahimov, Sep 5, 2019 at 10:29
Applied
Sizning **%1$s** telefon raqamingizni biladigan kimdirdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxs sizning Telegram hisobingizni oʻchirib tashlashni vprofilingizni o'chirib yuborish hamda 2 bosqichli tekshiruvni asliga qaytarishni soʻraasdiqdan o'tish parolini o'zgartirish uchun so'rov yubordi.

Agar bu siz boʻlmasangiz, biz'lmasangiz, sizga hozirgina SMS xabari orqali yuborilgan kodni kiriting. Shu bilan birga **telefon raqamingizga SMSni o'zgartirish** orqali yuborgan kodni kiritingham buning oldini olishingiz mumkin.
390/312
1
Shokhzod Khamdambaev, Aug 25, 2020 at 22:25
1 comment
Shokhzod KhamdambaevAug 25, 2020 at 22:26Reply
sizga tegishli jumlasini qo'shish matnni juda uzaytirib yuborar ekan