TransferOwnershipTooMuchPublic

Sorry, the target user has too many public groups or channels already. Please ask them to make one of their existing groups or channels private first.
150
Applied
Kechirasiz, ushbu foydalanuvchida ommaviy guruh yoki kanallar soni maksimalga yetgan. Unga dastlab biror guruh yoki kanalini shaxsiy qilishni taklif qiling.
156/150
Olim Abduvokhidov, Dec 11, 2021 at 05:29