Notification.ChannelInviter

%@ invited you to this channel
30
Applied
%@ sizni bu kanalga taklif qildi
32/30
Olim Abduvokhidov, Oct 26, 2019 at 12:05