Call.Seconds

%@ second%@ seconds
10
Applied
%@ soniya%@ soniya
9/10
Olim Abduvokhidov, Jan 9, 2019 at 19:16