StickerSettings.MaskContextInfo

If you archive a set of masks, you can quickly restore it later from the Archived Masks section.
96
Applied
Agar niqoblar toʻplamini arxivlasangiz, uni keyinchalik Arxivlangan niqoblar boʻlimidan tezda tiklab olishingiz mumkin.
119/96
Olim Abduvokhidov, Feb 20, 2019 at 15:28