lng_message_unsupported

This message is not supported by your version of Telegram. Please update to the latest version in Settings > Advanced, or install it from {link}. If you are already using the latest version, this message might depend on a feature that is not yet implemented.
258
Applied
Bu xabarni Telegram versiyangiz qoʻllab-quvvatlamaydi. Sozlamalar > Kengaytirilgan sozlamalar ruknida oxirgi versiyasiga yangilang uni {link} orqali oʻrnating. Agar allaqachon oxirgi versiyadan foydalanayotgan boʻlsangiz, ushbu xabar hali qoʻllab-quvvatlanmaydigan yangi funksiya ishlatilayotgan boʻlishi mumkin.
312/258
Olim Abduvokhidov, Jan 12 at 18:30
Applied
Bu xabarniUshbu xabar sizning Telegram versiyangiz qoʻllab-quvvatlamaydi.tomonidan qo‘llab-quvvatlanmaydi. Iltimos, Sozlamalar > Kengaytirilgan sozlamalar ruknida oxirgi versiyasigadan so‘nggi versiyasini yangilang yoki uni {link} orqali oʻrnating. Agar allaqachon oxirgi versiyadan foydalanayotgan boʻlsangiz, ushbu xabar hali qoʻllab-quvvatlanmaydigan yangi funksiya ishlatilayotgan boʻlishi mumkin.dan o‘rnating.
176/258
1
Ikromjon, May 4, 2020 at 11:44