lng_premium_unavailable

This feature requires subscription to **Telegram Premium**.

Unfortunately, **Telegram Premium** is not available in your region.
129
Applied
Bu xususiyat faqatgina **Telegram Premium** da mavjud.

Afsuski, **Telegram Premium** sizning hududingizda mavjud emas.
120/129
Shahzod, Jul 2 at 13:31