lng_group_call_failed_screen

An error occurred. Screencast has stopped.
42
Applied
S'ha produït un error. S'ha aturat l'emissió de vídeo.
54/42
Rubén, Jun 25 at 21:17