lng_rights_gigagroup_about

Broadcast groups can have over 200,000 members, but only admins can send messages in them.
90
Applied
Aquests poden tenir més de 200.000 membres, però només els administradors hi poden enviar missatges.
100/90
Artur, Apr 9 at 16:45
Applied
Els grups de difusió poden tenir més de 200.000 members, però només els administradors poden enviar-hi missatges.
113/90
Rubén, Feb 25 at 14:57