InviteLinkRequestsHintChannel

Some [additional links](%1$s) are set up to generate requests to join your channel.
83
Applied
Jsou nastaveny [dodatečné odkazy](%1$s), pomocí kterých lze žádat o připojení ke kanálu.
88/83
Jirka, May 25, 2022 at 05:49