MemberRequests.DescriptionChannel

Some [additional links]() are set up to acceptgenerate requests to join the channel.
78
Applied
Jsou nastaveny [dodatečné odkazy](), pomocí kterých lze žádat o připojení ke kanálu.
84/78
Samuel Max Akrman, Mar 18 at 16:44