UseLessDataForCallsDesc

Using less data may improve your experience on bad networks, but will slightly decrease audio quality.
102
Applied
Použití méně dat může zlepšit použitelnost při špatném připojení, ale kvalita může být mírně nižší.
99/102
Jirka, Nov 1, 2018 at 16:17