CancelResetAccount.TextSMS

UnsortedCritical
Somebody with access to your phone number **%@** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
308
Applied
Někdo s přístupem k Vašemu telefonnímu číslu **%@** zažádal o smazání Vašeho Telegram účtu, a resetování Vašeho dvoufázové ověření.

Pokud jste to nebyli Vy, zadejte prosím kód, který jsme Vám právě poslali přes SMS. Dále toto můžete zrušit **změnou telefonního čísla**.
270/308
Jirka, Jun 25, 2020 at 09:00
Applied
Někdo s přístupem k Vašemu telefonnímu číslu **%@** zažádal o smazání Vašeho Telegram účtu, a resetování Vašeho dvoufázové ověření.

Pokud jste to nebyli Vy, zadejte prosím kód, který jsme Vám právě poslali přes SMS.
216/308
Jirka, Jan 24, 2019 at 11:41