Recent Translations

PUSH_CHANNEL_ALBUM
%1$@|📷 آلبوم
Previous
Ghazaleh, Sep 16 at 11:26
Channel.AdminLog.CanDeleteMessagesOfOthers
Previous
MR. Garcia, Sep 9 at 11:55
Channel.EditAdmin.PermissionDeleteMessagesOfOthers
Previous
MR. Garcia, Sep 9 at 11:55
Channel.EditAdmin.PermissionEditMessages
ویرایش پیام‌ها
Previous
MR. Garcia, Sep 9 at 11:55
Channel.AdminLog.CanEditMessages
ویرایش پیام‌ها
Previous
MR. Garcia, Sep 9 at 11:54
Items.NOfM
<no value>
Previous
MR. Garcia, Sep 9 at 11:54
Theme.Unsupported
متأسفانه این رنگ پس‌زمینه هنوز از دستگاه شما پشتیبانی نمی‌کند.
Previous
Ghazaleh, Sep 5 at 09:19
Theme.ErrorNotFound
متأسفانه به نظر می‌رسد چنین رنگ پوسته‌ای وجود ندارد.
Previous
Ghazaleh, Sep 5 at 09:19
Message.Theme
رنگ پوسته
Previous
Ghazaleh, Sep 5 at 09:19
Conversation.Theme
رنگ پوسته
Previous
Ghazaleh, Sep 5 at 09:18
EditTheme.ThemeTemplateAlert
پوسته جدید اضافه شد

جهت ویرایش یا دریافت لینک به اشتراک گذاری بر روی پوسته خود فشار دهید و نگه دارید. کاربرانی که پوسته شما را نصب کنند، هر بار که شما تغییری در آن ایجاد کنید، به‌روزرسانی‌های خودکار دریافت خواهند کرد.

برای اهداف ویرایش پیشرفته، شما می‌توانید فایلی حاوی پوسته خود را در پیام‌های ذخیره شده پیدا کنید.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:46
EditTheme.ThemeTemplateAlertText
جهت ویرایش یا دریافت لینک به اشتراک گذاری بر روی پوسته خود ضربه بزنید و نگه دارید. کاربرانی که پوسته شما را نصب کنند، هر بار که شما تغییری در آن ایجاد کنید، به‌روزرسانی‌های خودکار دریافت خواهند کرد.

برای اهداف ویرایش پیشرفته، شما می‌توانید فایلی حاوی پوسته خود را در پیام‌های ذخیره شده پیدا کنید.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:46
Watch.ChatList.NoConversationsText
برای شروع پیام‌رسانی،
محکم فشار دهید، سپس
بر روی پیام جدید بزنید
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:46
Conversation.PressVolumeButtonForSound
جهت صدادار کردن ویدیو بر روی
دکمه‌های
تنظیم صدا بزنید
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:45
Conversation.PressVolumeButtonForSound
جهت صدادار کردن ویدیو بر روی
دکمه‌های تنظیم صدا فشار دهید
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:44
EditTheme.ThemeTemplateAlertTitle
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:42
EditTheme.ErrorInvalidCharacters
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:40
Privacy.Forwards.PreviewMessageText
رامین، باید برات چند آهنگ پیدا کنیم.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:25
Privacy.Forwards.PreviewMessageText
رامین، باید برایت چند آهنگ پیدا کنیم.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:24
Appearance.PreviewReplyAuthor
باب هریس
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:21
EditTheme.UploadNewInfo
این پوسته بر اساس رنگ‌ها و عکس پس‌زمینه انتخاب شده فعلی شما است. همچنین، می‌توانید از یک فایل پوسته سفارشی ویرایش شده به صورت دستی استفاده کنید.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:37
EditTheme.ShortLinkInfo
هر بار که شما تغییری در پوسته خود ایجاد کنید، برای تمامی کاربران به‌روزرسانی خواهد شد. هر کسی می‌تواند با استفاده از این لینک آن را نصب کند.

لینک‌های پوسته باید بیش از 5 کاراکتر باشند و می‌توانند از کاراکترهای a-z و _ استفاده کنند.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:34
EditTheme.Create.Preview.IncomingReplyName
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:31
EditTheme.Create.Preview.IncomingReplyText
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:31
EditTheme.Create.Preview.IncomingText
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:31
EditTheme.Create.Preview.OutgoingText
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:31
EditTheme.Expand.Preview.IncomingReplyName
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:31
EditTheme.Expand.Preview.IncomingReplyText
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:30
EditTheme.Expand.Preview.IncomingText
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:30
EditTheme.Expand.Preview.OutgoingText
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:30
EditTheme.Edit.Preview.IncomingReplyName
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:30
EditTheme.Edit.Preview.IncomingReplyText
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:30
EditTheme.Edit.Preview.IncomingText
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:30
EditTheme.Edit.Preview.OutgoingText
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:29
EditTheme.ErrorLinkTaken
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 08:29
PUSH_SENDER_YOU
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 20:51
EditTheme.UploadNewInfo
این پوسته بر اساس رنگ‌ها و تصویر پس‌زمینه انتخاب شده فعلی شما است. همچنین، می‌توانید از یک فایل پوسته سفارشی ویرایش شده به صورت دستی استفاده کنید.
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:41
AccessDenied.Wallpapers
تلگرام جهت تنظیم تصویر پس‌زمینه سفارشی باید به گالری تصاویر شما دسترسی داشته باشد.

لطفاً به قسمت Settings > Privacy > Photos در دستگاه خود مراجعه کرده و تلگرام را بر روی حالت فعال قرار دهید.
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:41
Wallpaper.Wallpaper
تصویر پس‌زمینه
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:41
Privacy.Forwards.WhoCanForward
چه کسی می‌تواند در هنگام هدایت پیام‌های من، پیوندی به حساب کاربری من اضافه کند؟
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:33
Channel.AdminLogFilter.EventsAdmins
مدیران جدید
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:29
PUSH_CHAT_ALBUM
%2$@|%1$@: 📷 آلبوم
Previous
Ghazaleh, Sep 1 at 12:42
PUSH_MESSAGES
%1$@|📷 آلبوم%1$@|📷 آلبوم
Previous
Ghazaleh, Sep 1 at 12:42
PUSH_ALBUM
%1$@|📷 آلبوم
Previous
Ghazaleh, Sep 1 at 12:42
CreateGroup.ChannelsTooMuch
متأسفانه شما عضو گروه‌ها و کانال‌های بسیاری هستید. لطفاً پیش از ایجاد گروه یا کانال جدید برخی از آن‌ها را ترک کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:15
VoiceOver.Chat.RecordModeVoiceMessageInfo
برای ضبط پیام صوتی دو بار لمس کنید و نگه دارید. برای سنجاق کردن ضبط به بالا بکشید، برای لغو به چپ بکشید. برای تغییر به ویدیو دو بار ضربه بزنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 13:01
PasscodeSettings.Help
هنگامی که شما یک گذرواژه اضافه تنظیم کنید، یک نماد قفل در صفحه گفتگوها ظاهر می‌شود. برای قفل کردن و باز نمودن برنامه آن را لمس کنید.

توجه: اگر گذرواژ
ه را فراموش کنید، باید برنامه را به کلی حذف کرده و مجدداً آن را نصب نمایید. در این صورت، تمامی گفتگوهای محرمانه شما از بین خواهند رفت.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:58
ShareFileTip.Text
شما می‌توانید در اینجا فایل‌های رسانه‌ای را از گالری خود به صورت **غیرفشرده** به اشتراک بگذارید.

برای به اشتراک گذاری فایلی از هر نوع دیگر، آن را در %@ خود (برای مثال در مرورگرتان) باز کرده، سپس **...Open in** یا دکمه عملیاتی را لمس کرده و تلگرام را انتخاب کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:57
Conversation.FileHowToText
برای به اشتراک گذاری هر نوع فایلی، آن را در %@ خود (برای مثال در مرورگرتان) باز کرده، سپس **...Open in** یا دکمه عملیاتی را لمس کرده و تلگرام را انتخاب کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:57
VoiceOver.Chat.RecordModeVideoMessageInfo
برای ضبط پیام ویدیویی دو بار لمس کنید و نگه دارید. برای سنجاق کردن ضبط به بالا بکشید، برای لغو به چپ بکشید. برای تغییر به صدا دو بار لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:56
VoiceOver.Chat.RecordModeVoiceMessageInfo
برای ضبط پیام صوتی دو بار لمس کنید و نگه دارید. برای سنجاق کردن ضبط به بالا بکشید، برای لغو به چپ بکشید. برای تغییر به ویدیو دو بار لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:56
StickerPacksSettings.ManagingHelp
هنرمندان می‌توانند بسته‌های استیکر خود را با استفاده از ربات @stickers اضافه کنند.

بر روی یک استیکر لمس کنید تا کل بسته را مشاهده و آن را به بسته‌های خود اضافه کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:56
PasscodeSettings.HelpTop
هنگامی که شما یک گذرواژه اضافه تنظیم کنید، یک نماد قفل در صفحه گفتگوها ظاهر می‌شود. برای قفل کردن و باز نمودن برنامه آن را لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:55
DialogList.NoMessagesText
با فشردن دکمه مداد در گوشه بالا سمت راست یا مراجعه به قسمت مخاطبین پیام‌رسانی را شروع کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:55
Conversation.MessageDeliveryFailed
پیام شما ارسال نشد. "ارسال مجدد" را لمس کنید تا پیام ارسال شود.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:53
DialogList.ProxyConnectionIssuesTooltip
اتصال به پروکسی ترجیحی شما مقدور نیست.
برای تغییر تنظیمات لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:53
Watch.ChatList.NoConversationsText
برای شروع پیام‌رسانی،
محکم فشار دهید، سپس
پیام جدید را لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:52
WallpaperPreview.SwipeBottomText
بر روی 'متحرک' لمس کرده و سعی کنید دستگاه خود را بچرخانید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:51
PrivacyPolicy.AgeVerificationMessage
جهت تأیید این که سن شما %@ سال یا بیشتر است، لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:51
Conversation.HoldForVideo
برای ضبط ویدیو نگه دارید. برای تغییر به صدا لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:48
Conversation.HoldForAudio
برای ضبط صدا نگه دارید. برای تغییر به ویدیو لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:48
MediaPicker.TapToUngroupDescription
جهت ارسال جداگانه رسانه‌ها لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:48
Conversation.TapAndHoldToRecord
برای ضبط کردن لمس کنید و نگه دارید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:47
WallpaperPreview.PreviewTopText
جهت اعمال پس‌زمینه بر روی تنظیم فشار دهید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:47
Conversation.GifTooltip
جهت دسترسی به گیف‌های ذخیره شده اینجا را لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:44
InstantPage.TapToOpenLink
جهت باز کردن لینک لمس کنید:
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:44
Camera.TapAndHoldForVideo
برای ویدیو فشار دهید و نگه دارید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:41
VoiceOver.Chat.OpenLinkHint
برای باز کردن لینک دو بار لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:41
State.ConnectingToProxyInfo
برای تنظیمات اینجا را لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:41
Passport.CorrectErrors
برای اصلاح خطاها لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:41
DialogList.PasscodeLockHelp
برای قفل کردن تلگرام لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:41
VoiceOver.Media.PlaybackRateChange
برای تغییر دو بار لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:41
UserInfo.TapToCall
برای برقراری تماس با استفاده از رمزگذاری سرتاسر لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:41
VoiceOver.Chat.OpenHint
برای باز کردن دو بار لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:40
VoiceOver.Chat.PlayHint
برای پاسخ دو بار لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:40
Conversation.EditingMessagePanelMedia
برای ویرایش رسانه لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:40
Coub.TapForSound
برای صدا لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:40
Appearance.CreateThemeInfo
یک قالب پوسته جدید برای پوسته فعلی شما ایجاد شده و به پیام‌های ذخیره شده شما اضافه شده است.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:25
EditTheme.UploadNewInfo
این پوسته بر اساس رنگ و تصویر پس‌زمینه انتخاب شده فعلی شما است. همچنین، می‌توانید از یک فایل پوسته سفارشی ویرایش شده به صورت دستی استفاده کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:24
EditTheme.UploadNewInfo
این پوسته بر اساس پوسته و تصویر پس‌زمینه انتخاب شده فعلی شما است. همچنین، می‌توانید از یک فایل پوسته سفارشی ویرایش شده به صورت دستی استفاده کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:24
PrivacyPhoneNumberSettings.CustomHelp
کاربرانی که در حال حاضر شماره شما را در مخاطبین خود ذخیره کرده باشند، آن را در تلگرام خواهند دید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:23
EditTheme.ShortLinkInfo
هر بار که شما تغییری در پوسته خود ایجاد کنید، برای تمامی کاربران به‌روزرسانی خواهد شد. هر کسی می‌تواند با استفاده از این لینک آن را نصب کند.

لینک‌های پوسته باید بیش از 5 کاراکتر باشند و می‌توانند از a-z و _ استفاده کنند.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:19
PUSH_MESSAGE_GAME
%1$@|شما را به بازی %2$@ دعوت کرد
Previous
Ghazaleh, Aug 30 at 19:42
PUSH_CHAT_MESSAGE_GAME
%2$@|%1$@ گروه را به بازی %3$@ دعوت کرد
Previous
Ghazaleh, Aug 30 at 19:42
Appearance.ThemePreview.ChatList.1.Text
بابک سلام می‌رسونه.
Previous
Ghazaleh, Aug 30 at 19:41
EditTheme.UploadEditedTheme
Previous
Ghazaleh, Aug 30 at 19:38
Conversation.ContextMenuLookUp
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 30 at 19:36