ChannelUserLeftError

Sorry, this user decided to leave this channel, so you cannot inviteadd them back here.
81
Applied
Sentímolo, este usuario decidiu abandonar a canle, así que non podes volver a invitalo.
87/81
1
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:03
Applied
Sentímolo, esta persoa decidiu abandonar a canle, polo que non podes convidala de novo.
87/81
11
Leite, Dec 20, 2018 at 16:34
1 comment
LeiteDec 20, 2018 at 16:34Reply
Propoño esta para falar de persoas e evitar palabras como "este", "usuario" e "invitalo", que van con masculino. Ademais, prefiro a forma "convidar"