Settings.FAQ_Intro

Please note that Telegram Support is done by volunteers. We try to respond as quickly as possible, but it may take a while.

Please take a look at the Telegram FAQ: it has important troubleshooting tips and answers to most questions.
233
Applied
Ten en conta que a asistencia técnica de Telegram está feita por voluntarios. Intentamos responder o máis rápido que podemos, pero pode levar un tempo.

Por favor, bótalle un ollo ás Preguntas frecuentes de Telegram: teñen respostas ás dúbidas máis habituais e resolución de problemas.
285/233
1
G82, Dec 21, 2018 at 15:09
Applied
Ten en conta que a asistencia técnica do Telegram está feita por voluntarios. Tentamos respostar o máis axiña que podemos, pero pode levar un tempo.

Por favor, bótalle unha ollada ás Cuestións frecuentes do Telegram: teñen respostas ás dúbidas máis habituais e resolución de problemas.
286/233
1
Iván Seoane, Apr 15 at 12:15