Settings.FAQ_Intro

Please note that Telegram Support is done by volunteers. We try to respond as quickly as possible, but it may take a while.

Please take a look at the Telegram FAQ: it has important troubleshooting tips and answers to most questions.
233
Applied
Ten en conta que o soporte de Telegram está feito por voluntarios. Intentamos responder o máis rápido que podemos, pero pode levar un tempo.

Por favor, bótalle un ollo ás Preguntas frecuentes de Telegram: teñen respostas ás dúbidas máis habituais e resolución de problemas.
274/233
Classy Beaver, Aug 30, 2019 at 19:27
Applied
Ten en conta que a asistencia técnica do Telegram está feita por voluntarios. Tentamos respostar o soportemáis axiña que podemos, pero pode levar un tempo.

Por favor, bótalle unha ollada ás Cuestións frecuentes do Telegram: teñen respostas ás dúbidas máis habituais e resolución
de Telegram está feito por voluntarios. Intentamos responder o máis rápido que podemos, pero pode levar un tempo.

Por favor, bótalle un ollo ás Preguntas frecuentes de Telegram: teñen respostas ás dúbidas máis habituais e resolución de
problemas.
286/233
1
Iván, Apr 15, 2019 at 12:15