AskAQuestionInfo

Please note that Telegram Support is done by volunteers. We try to respond as quickly as possible, but it may take a while.

Please take a look at the <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#general-questions">Telegram FAQ</a>]]>: it has answers to most questions and important tips for <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#troubleshooting">troubleshooting</a>]]>.
373
Applied
Ten en conta que o soporte de Telegram está feito por voluntarios. Intentamos responder o máis rápido que podemos, pero pode levar un tempo.

Por favor, bótalle un ollo ás <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq/es">Preguntas frecuentes de Telegram</a>]]>: teñen respostas ás dúbidas máis habituais e <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq/es#solucion-de-problemas">resolución de problemas</a>]]>.
404/373
Classy Beaver, May 13, 2020 at 21:14