AuthCode.Alert

UnsortedCritical
Your login code is %@. Enter it in the Telegram app where you are trying to log in.

Do not give this code to anyone.
117
Applied
O teu código de inicio de sesión é %@. Introdúceo na app de Telegram na que estás a tentar iniciar sesión.

Non compartas este código con ninguén!
146/117
G82, Dec 11, 2018 at 18:41