EditTheme.ShortLinkInfo

Your theme will be updated for all users each time you change it. Anyone can install your themeit using this link. The theme will

Theme links must
be updated for all users each time you change it.

Links must be
longer than 5 characters and can use a-z, 0-9 and underscores.
189
Applied
O teu tema será actualizado para todos os usuarios cada vez que o modifiques. Calquera pode instalalo usando esta ligazón.

As ligazóns de temas deben ter máis de 5 caracteres e poden usar a- z, 0-9 e guións baixos.
215/189
G82, Sep 2 at 14:09