ALongTimeAgo

last seen a long time ago
more than a month (this is also always shown to blocked users)
25
Applied
zadnji posjet veoma davno
25/25
Aki, Dec 22, 2020 at 19:33
Applied
zadnji posjeta posjeta veoma davno
26/25
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:57
Applied
zadnji posjet veomposljednji put viđen/a davno
28/25
⃝⃤Ị̴̩̪̒͋v̴̜̰̟͖̖̘̍͑̕ ä̸͎̞̬̖̗͎̯͚̻͐̃̈́̑̃̇͝ṋ̴̨͈̟̥̩̼͚̯͉̍o̶̚⃤⃝, Aug 21, 2020 at 19:22
Applied
zadnji posjet veoma davnodi tinggal logout:(
19/25
Kaesha zicar, Aug 29, 2021 at 03:24