AdminCanAssignAdmins

This admin will be able to add new admins with the same (equal or more limited) permissionfewer rights.
69
Applied
Бұл әкімші басқа әкімшіні қоса алады, бірақ оның құқықтары өзінікімен бірдей не одан аз болады.
95/69
Nice Giraffe, Sep 28, 2020 at 02:07