GroupInfo.AddUserLeftError

If a person has left athe group in the past, you need to be in their Telegram contacts to add them back.

They can still join via an invite link as long as they are not on the Removed Users list.
194
Applied
Jika seseorang pernah keluar grup, anda hendaklah disenaraikan di kenalan Telegram mereka untuk tambah mereka balik

Mereka masih boleh sertai melalui link jemputan selagi mereka tiada dalam senarai Pengguna Dikeluarkan.
220/194
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:29
Applied
Jika seseorang pernahMaaf, jika sesiapa yang keluar grup, hanya kenalan bersaling yang boleh masukkan mereka balik (mereka perlu ada nombor fon anda , dan hendaklah disenaraikan di kenalan Telegramanda ada nombor mereka untuk tambah mereka balik

Mereka masih boleh sertai melalui link jemputan selagi mereka tiada dalam senarai Pengguna Dikeluarkan
).
158/194
Nice Giraffe, Oct 16, 2020 at 21:06