TurnPasswordOffQuestion2

Are you sure you want to disable your password?

**Warning**! All data saved in your Telegram Passport will be lost!
116
Applied
Czy na pewno chcesz wyłączyć swoje hasło?

**Ostrzeżenie!** Wszystkie zapisane dane w twoim Paszporcie Telegrama zostaną utracone!
130/116
Fair Dog, Mar 9, 2019 at 22:32