Group.Username.RemoveExistingUsernamesNoPremiumInfo

You have reserved too many public links. Try revoking the link from an older group or channel. We are working to let you increase this limit in the future.
155
Applied
Zarezerwowano zbyt wiele linków publicznych. Spróbuj unieważnić link starszej grupie lub kanałowi. Pracujemy nad umożliwieniem zwiększenia tego limitu w przyszłości.
165/155
Fair Dog, Jun 18, 2022 at 14:19
Applied
Zarezerwowano zbyt wiele linków publicznych. Spróbuj unieważnić link ze starszej grupiey lub kanałowiu. Pracujemy nad umożliwieniem zwiększenia tego limitu w przyszłości.
165/155
Fair Dog, Jun 16, 2022 at 13:27