lng_admin_log_about_text_channel

This is a list of all service actions taken by the channel's admins in the last 48 hours.
89
Applied
To jest lista wszystkich czynności serwisowych podejmowanych przez administratorów kanału przez ostatnie 48 godzin.
115/89
SΞBΞK, Mar 27, 2020 at 16:01