ImportedMessage

GeneralCritical
Imported
8
Applied
Importované
11/8
13
Viliam Tokarcik, Jan 28, 2021 at 00:06
3 comments
Viliam TokarcikJan 28, 2021 at 00:08Reply
Bude treba zistiť či sa to mysli "importované správy" alebo "importovaný účet"
Michal JurcekJan 28, 2021 at 08:57Reply
Viliam Tokarcik
Bude treba zistiť či sa to mysli "importované správy" alebo "importovaný účet"
Spravy, podporovany bude import z WhatsApp, Line, KakaoTalk
Viliam TokarcikJan 28, 2021 at 22:38Reply
Mne to tiež tak dava zmysel, + ID prekladu je ImportedMesasge