TranscriptionTrialLeftUntil

You have **%1$d** free voice transcription left until %2$s.You have **%1$d** free voice transcriptions left until %2$s.
60
Applied
Ostáva vám **%1$d** bezplatný prepis hlasu do %2$s.Ostávajú vám **%1$d** bezplatné prepisy hlasu do %2$s.Ostáva vám **%1$d** bezplatných prepisov hlasu do %2$s.
55/60
kubalav, Dec 3, 2023 at 15:25