AttachInlineRestrictedForever

GroupThe admins of this group have restricted your ability to send inline content.
77
Applied
Správcovia tejto skupiny obmedzili vašu možnosť odosielať vnorený obsah.
72/77
Michal Jurcek, May 27, 2022 at 12:33
Applied
Správcovia tejto skupiny obmedzili vašu možnosťvám tu zakázali odosielať vnorený obsah.
64/77
Juraj Fiala, May 18, 2019 at 22:09
Applied
SprávcoviaAdministrátori tejto skupiny obmedzili vašu možnosťvám tu zakázali odosielať vnorený obsah.
68/77
Michal Jurcek, Nov 5, 2019 at 09:44
Applied
Správcovia tejto skupiny obmedzili vašu možnosťvám tu zakázali odosielať vnorený obsah.
65/77
Michal Jurcek, Apr 3, 2020 at 12:39