Channel.Persmission.Denied.SendInline.Forever

The admins of this group have restricted you from postingr ability to send inline content here.
77
Applied
Správcovia tejto skupiny obmedzili vašu možnosť odosielať vnorený obsah.
72/77
Michal Jurcek, May 27, 2022 at 12:32
Applied
Správcovia tejto skupiny obmedzili vašu možnosťvám tu zakázali odosielať vnorený obsah.
65/77
Viliam Tokarcik, Jun 28, 2019 at 16:01
Applied
Správcovia tejto skupiny obmedzili vašu možnosť odosielať vnorložený obsah.
72/77
Michal Jurcek, May 27, 2022 at 12:32