PrivacyCallsP2PHelp

Disabling peer-to-peer will relay all calls through Telegram servers to avoid revealing your IP address, but may slightly decrease audio and video quality.
146
Applied
Vypnutie funkcie peer-to-peer presmeruje všetky hovory cez servery Telegramu, aby sa predišlo odhaleniu vašej IP adresy, ale môže to znížiť kvalitu zvuku a videa.
162/146
Michal Jurcek, Mar 19, 2021 at 14:59
Applied
Vypnutie funkcie peer-to-peer presmeruje všetky hovory cez servery Telegramu, aby sa predišlo odhaleniu vašej IP adresy, ale môže to mierne znížiť kvalitu zvuku a videa.
161/146
Matúš Baňas, May 23, 2019 at 06:04
Applied
Vypnutie funkcie peer-to-peer presmeruje všetky hovory cez servery Telegramu, aby sa predišlo odhaleniu vašej IP adresy, ale môže to mierne znížiť kvalitu zvuku a videa.
169/146
Michal Jurcek, Aug 17, 2020 at 07:15