AdminCanAssignAdmins

This admin will be able to add new admins with the same (equal or more limited) permissionfewer rights.
69
Applied
Tento správca bude môcť pridávať nových správcov s rovnakými alebo menšími oprávneniami.
88/69
Viliam Tokarcik, Apr 16, 2022 at 21:04
Applied
Tento správca bude môcť pridávať nových správcov s rovnakými (alebo alebo menšími) oprávneniami.
90/69
Matúš Baňas, Dec 23, 2018 at 05:28