LocationAlertSunriseSunset

To calculate sunrise and sunset times, allow Telegram X access to your location.
80
Applied
Ak chcete vypočítať časy východu a západu slnka, povoľte Telegramu X prístup k vašej polohe.
92/80
Michal Jurcek, Jun 1, 2022 at 12:36