NotificationsGuideBlockedCategory

Notifications for the current account are disabled in system settings.

To enable notifications:
• Tap System Notification Settings
• Find «the "%1$s»" notification category.
• Turn the toggle on to unblock notifications.
218
Applied
Upozornenia pre aktuálny účet sú v systémových nastaveniach vypnuté.

Pre povolenie upozornení:
• Klepnite na Nastavenia systémových upozornení
• Nájdite kategóriu upozornení "%1$s"
• Zapnutím prepínača odblokujete upozornenia.
227/218
kubalav, Dec 5, 2022 at 19:28
Applied
Upozornenia pre aktuálny účet sú v systémových nastaveniach vypnuté.

Pre povolenie upozornení:
• Klepnite na Nastavenia systémových upozornení
• Nájdite kategóriu upozornení "«%1$s"».
• Zapnutím prepínača odblokujete upozornenia.
228/218
Michal Jurcek, Nov 5, 2019 at 10:24