SentMissedCall

Within next few seconds you should receive a short call from a phone number which starts with **%1$s**.
103
Applied
V priebehu niekoľkých sekúnd by ste mali prijať krátky hovor z telefónneho čísla, ktoré začína **%1$s**.
104/103
Michal Jurcek, Jun 1, 2022 at 12:31