SentMissedCallXDigits

Please enter the last **%1$s digit** of the missed call.Please enter the last **%1$s digits** of the missed call.
57
Applied
Prosím, zadajte poslednú **%1$s číslicu** zmeškaného hovoru.Prosím, zadajte posledné **%1$s číslice** zmeškaného hovoru.Prosím, zadajte posledných **%1$s číslic** zmeškaného hovoru.Prosím, zadajte posledných **%1$s číslic** zmeškaného hovoru.
61/57
Michal Jurcek, Jun 1, 2022 at 12:32