lng_gigagroup_suggest_text

Your group has reached a limit of **200,000** members.

You can increase this limit by converting the group to a **broadcast group** where only admins can post. Interested?
172
Applied
Ваша група је достигла ограничење од **200 000** чланова.

Ово ограничење можете повећати претварањем групе у **групу за објављивање** у којој само администратори могу објављивати. Заинтересовани?
196/172
Fair Dog, May 9 at 12:42
Applied
Ваша група је достигла ограничење од **200 000** чланова.

Ово ограничење можете повећати претварањем групе у **групу за објављивање** у којојемитовање** где само администратори могу објављиватида објављују. Заинтересовани?
191/172
Fair Dog, Jul 12, 2022 at 02:55
Applied
Ваша група је достигла ограничење од **200 000** чланова.

Ово ограничење можете повећати претварањем групе у **групу за објављивање** у којојемитовање** где само администратори могу објављивати. Заинтересовани?
190/172
Fair Dog, Apr 23, 2023 at 17:09
Applied
Ваша група је достигла ограничење од **200.000** чланова.

Ово
000** чланова.

Ово
ограничење можете повећати претварањем групе у **групу за објављивање** у којој само администратори могу објављивати. Заинтересовани?
196/172
Fair Dog, May 9 at 11:49