Channel.UsernameAboutChannel

PeopleIf you set a public link, other people will be able to find and join your channel.

You
can share this link with othersuse a–z, 0–9 and can find your channel using Telegram searchunderscores.
Minimum length is 5 characters
.
153
Applied
Genel bir bağlantı ayarlarsanız, diğer kişiler kanalınızı bulabilir ve kanalınıza katılabilirler.

a–z, 0–9 ve alt çizgi kullanabilirsiniz.
Minimum uzunluk 5 karakterdir.
170/153
Ali Demirtaş, Oct 19 at 07:12