CancelResetAccount.TextSMS

UnsortedCritical
Somebody with access to your phone number **%@** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number.
224
Applied
**%@** numaranıza erişimi olan birisi Telegram hesabınızı silmek ve İki Adımlı Doğrulama şifrenizi sıfırlamak istedi.

Eğer bu siz değilseniz, lütfen numaranıza kısa mesaj ile gönderdiğimiz kodu giriniz.
203/224
Ali Demirtaş, Jan 21 at 19:31