EmojiInteractionTapHint

If **%s** were viewing the chat now, they would also see this animation.
72
Applied
Agar %s chatni hozir koʻrib turganida, unda ham ushbu animatsiya ijro etilishi mumkin edi.
90/72
Olim Abduvokhidov, Sep 20 at 19:15
Applied
Agar **%s ** suhbatni hozir koʻrib turganida, ular ham bu animatsiyani koʻrishlari mumkin edi.
94/72
Zafar Shamsidinov, Sep 17 at 17:04