Conversation.ForwardOptions.ChannelMessageForwardHidden

SubscriberRecipients won't see that it was forwarded
42
Applied
Qabul qiluvchilar u uzatilganini koʻrmaydi
42/42
Olim Abduvokhidov, Sep 19, 2021 at 06:18
Applied
Qabul qiluvchilarga olingan manbasi koʻrsatilmaydi
50/42
Zafar Shamsidinov, Sep 1, 2021 at 11:47