Conversation.ForwardOptions.GroupMessageForwardHidden

MemberRecipients won't see that it was forwarded
42
Applied
Qabul qiluvchilar u uzatilganini koʻrmaydi
42/42
Olim Abduvokhidov, Sep 19, 2021 at 06:18
Applied
Qabul qiluvchilarga uzatilgan xabarligi koʻrsatilmaydi
54/42
Zafar Shamsidinov, Sep 1, 2021 at 11:48