Conversation.ForwardOptions.GroupMessagesForwardVisible

MemberRecipients will see they were forwarded
39
Applied
Qabul qiluvchilar ular uzatilganini koʻradi
43/39
Olim Abduvokhidov, Sep 19, 2021 at 06:19
Applied
Uzatilgan xabarligi maʼlum qilinadi
35/39
Zafar Shamsidinov, Sep 1, 2021 at 11:51