AddAnExplanationInfo

Users will see this text after choosing the wrong answer, good for educational purposes.
88
Applied
Uživatelé uvidí tento text po výběru nesprávné odpovědi. Dobré pro vzdělávací účely.
84/88
𝕟𝕠𝕧𝕒𝕤𝟟𝟠, Apr 26, 2020 at 15:30