CancelAccountResetInfo

GeneralCritical
Somebody with access to your phone number **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
312
Applied
Někdo s přístupem k Vašemu telefonnímu číslu **%1$s** zažádal o smazání Vašeho Telegram účtu, a resetování Vašeho dvoufázové ověření.

Pokud jste to nebyli Vy, zadejte prosím kód, který jsme Vám právě poslali přes SMS. Dále toto můžete zrušit **změnou telefonního čísla**.
272/312
Jirka, Jun 25, 2020 at 09:00
Applied
Někdo s přístupem k Vašemu telefonnímu číslu **%1$s** zažádal o smazání Vašeho Telegram účtu, a resetování Vašeho dvoufázové ověření.

Pokud jste to nebyli Vy, zadejte prosím kód, který jsme Vám právě poslali přes SMS.
218/312
Jirka, Jan 9, 2019 at 10:54